- - - - - -
szerda, 22 szeptember 2021

                           Hefner Edit – drámapedagógus, gyermek- és színjátszó rendező, tanító magyar szakkollégium

Színjáték tanszak

Iskolánkban az alapfokú művészetoktatás keretében a színjáték tanszak munkájába is bekapcsolódhatnak a gyerekek. Tanulóink a közismereti és a művészeti tárgyakat egy iskolán belül sajátíthatják el.

Az órák során komplex személyiségfejlesztés zajlik. Tanulóink a képzésnek köszönhetően nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, könnyedebbé válik számukra a problémamegoldás és a váratlan helyzetek kezelése. Fejlődik beszédkészségük, mozgáskultúrájuk, gyarapodik szókincsük. Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, kommunikációs gyakorlatok segítik fejlődésüket. A képzés része a közös színházlátogatás , a fesztiválokon való fellépés. Szereplési lehetőség az iskola és a város különböző rendezvényein.

Tanulóink más tanszakok munkájába is bekapcsolódhatnak. Nagyobb rendezvényeken közös produkciókban vehetünk részt az iskolánkban található művészeti tanszakokkal. A közös munka hozzájárul a résztvevők önkifejező , alkotó tehetségének kibontakoztatásához , ismeretgazdagításához. Szorosan együttműködünk a város kulturális intézményeivel ( Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd Városi Gyermek Könyvtár ). A nyári dráma tábor, külső kapcsolatok és a helyszínek különleges élményeket , érzelmi feltöltődést és a gyerekek kapcsolatrendszerének bővülését is biztosítják.