- - - - - -
szerda, 22 szeptember 2021

A képzőművészeti tanszak

 

 • Előképző– 1-2. év (E/1-E/2.)

Főtárgy:

 • Vizuális alapozó gyakorlatok

 

 • Alapfokú képzés

Főtárgy:

 • Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)

Kötelező tantárgy:

 • Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)

 

A művészeti képzés 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig kötelezően választható műhelyfoglalkozások:

 • Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat
 • Szobrászat és kerámia tanszak – Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
 • Jelenleg a fotó és videó tanszak beindítása tervben van, jelenleg szakkörként működik az intézményünkben.

 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását.

A vizuális alkotó gyakorlat a képző-és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül.

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.

 

Műhelygyakorlat

A műhelyprogram célja: az alapfokú rajz-festés-mintázás műveltség anyagára építve olyan műhelygyakorlat kialakítása, amely erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett ismereteket, jártasságokat, képességeket és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a tárgyalkotásra, környezetalakításra.

A tanulók vizuális élményképességére, képzetanyagára, képi gondolkodására építve olyan tárgyformáló tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kreatív tervező képzelet, az esztétikai érzék, a manuális és tárgyalkotó készség, a technikai érzékenység, a konstruáló és művészi képesség.

A műhelyprogram: olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok megvalósulását.

A műhelyprogram feladata, hogy ismertesse meg a tanulót:

 • a választott műhelytevékenység – anyagaival, eszközeivel,
 • tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével,
 • a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel.

Alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amelyek elsajátítása által képes lesz meghatározott célú és funkciójú tárgyak készítésére.